DISCLAIMER
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud, hieronder vallen ook de foto,s en filmpjes;

2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht en mag pas na goedkeuring worden geplaatst of gebruikt.

VEILIGHEID EN PRIVACY
We vragen gegevens van u, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken leest u hieronder. Ook kunt u lezen wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw data en hoe lang we uw gegevens bewaren. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 19 november 2019.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Hoveniersbedrijf R.Methorst kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten omdat u deze zelf bij het invullen van het mailformulier op de website aan Hoveniersbedrijf R.Methorst verstrekt. Hoveniersbedrijf R.Methorst kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Voor zakelijke klanten: bedrijfsnaam en functie
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
- Uw bankrekeningnummer
Uw e-mailadres
Korte omschrijving van uw vraag of wensen en aanvullende gegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

Uw gegevens worden bewaard maximaal 5 jaar na het beeindigen van de overeenkomst of maximaal 1 jaar na het verstrekken van een offerte of beantwoorden van een vraag.
U heeft het recht op te vragen welke informatie wij over u hebben opgeslagen.

Nadere informatie:

Hoveniersbedrijf R.Methorst behoudt zich alle rechten voor.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met mij opnemen.

Klik hier om naar de home pagina te gaan!! Klik hier om een e-mail te sturen !!