DISCLAIMER
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud, hieronder vallen ook de foto,s en filmpjes;

2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht en mag pas na goedkeuring worden geplaatst of gebruikt.

Nadere informatie:

Hoveniersbedrijf R.Methorst behoudt zich alle rechten voor.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met mij opnemen.

Klik hier om naar de home pagina te gaan!! Klik hier om een e-mail te sturen !!